Våre behandlingstilbud

PSYKOEDUKATIVT FAMILIETILBUD 

Dette innebærer at pasient og familie sammen tilbys regelmessige møter med to behandlere. Disse møtene består av: 

  • Individual- og familiesamtaler med vekt på å etablere en samarbeidsallianse. 
  • Kartlegging av familiens ressurser og behov. 
  • Undervisning om psykoseforståelse og tidlige tegn ved psykose. 
  • Trene på problemløsning og kommunikasjonsferdigheter. 

Hvorfor er familiearbeid viktig? 

  • Familien er viktige samarbeidspartnere i et behandlingsforløp i forhold til å bedre prognosen. 
  • Familien trenger kunnskap for å bidra til bedring. 
  • Familien påvirkes av pasientens symptomutvikling 
  • Familien har rettigheter i forhold til egne behov. 

Målsettingen med det psykoedukative famlietilbudet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, redusere familiens stress og opplevde belastninger.