Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss Psykiatriske Senter ligger i Hobøl kommune i Østfold. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss Psykiatriske Senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 


Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk. Vi gir også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.