INNFORMASJON OM COVID-19 PÅ SKJELFOSS

 

Vi følger fortløpende rådene for å begrense smitterisiko på Skjelfoss Psykiatriske Senter. 

  • Behandlingsgrupper, samtaler, turer og aktiviteter gjemmomføres med hygienetiltak, nødvendig avstand og i vårt fine nærmiljø. Du kan følge noen av aktivitetene på vår Facebook side og på Instagram. De lokale aktivitetene er populære, og vi har nå blitt godt kjent rundt i lokalmiljøet.
  • Møter gjennomføres nå både digitalt, og som vanlige møter. 
  • Det legges tilrette for besøk etter gjeldende retningslinjer. Alt besøk må planlegges, avtales og registreres for mulig smittesporing. Kontakt avdelingen for å avtale på tlf 69 92 41 50.
  • Kontrollkommisjonen har nå vanlige tilsyn hver 14. dag.

Sommerfesten er i år avlyst. Vi jobber for å kunne arrangere Skjelfossløpet 2020, og har sendt ut invitasjoner til arrangement 2. september. Dette vil gjennomføres etter gjeldende retningslinjer fra folkehelseinstituttet.

Nasjonal spørreundersøkelse

TIPS Sør-Øst har lansert en nasjonal spørreundersøkelse om hvordan pårørende til en med psykose/bipolar lidelse har blitt påvirket av korona utbruddet. Koronaepedemien har ført til store endringer for alle. Alle personer som er pårørende til en med psykose- eller bipolar lidelse kan delta. Hensikten er å lære mer om hvordan korona utbruddet har påvirket situasjonen til de som er pårørende.

Lenken til undersøkelsen finner dere her: https://nettskjema.no/a/tavare2020

 

Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss Psykiatriske Senter ligger i Hobøl kommune i Østfold. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss Psykiatriske Senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 


Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk. Vi gir også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

Her kan du laste ned Skjelfoss info folder