JULESALG 2020

I mange år har vi arrangert julekafé en lørdag i starten av adventstiden med salg av varer, musikalske innslag og kafe. I år er det dessverre ikke mulig.

 

Gjennom hele 2020 har det vært stor aktivitet på Kreativiteten. Dette er et fellesskap med stort mangfold, godt samhold og sosialt samvær hver tirsdag og torsdag. Veving, strikking, søm, lysstøping, produksjon av kort og tennbriketter er noen av mulighetene, og nå ligger alt til salgs om du trykker her.

 

INFORMASJON OM COVID-19 PÅ SKJELFOSS

Nasjonale og lokale anbegalinger følges tett, og tilbudet på Skjelfoss tilpasses fortløpende. Vi opprettholder full aktivitet og har stort fokus på å forebygge lokale smitteutbrudd. Anbefalingen fra myndighetene er nå klar: "Hold dere hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt". Vi har både pasienter, brukere og ansatte i risikogrupper. På en virksomhet som Skjelfoss vil det være svært uheldig å få en smitte inn. Personalet gjør nå strenge prioriteringer både privat og på jobb for å etterleve anbefalingene. 

  • Det viktigste er fremdeles på god hånd- og hostehygiene og hyppig renhold av kontaktflater.
  • Vi holder nødvendig avstand, minst 1 meter til de en ikke bor sammen med. De ulike bofellesskapene ansees som husstander. Aktiviteter fra aktivitetsavdelingen har fokus på å forebygge smitte på tvers av boligene. For å begrense smitterisiko skjer også det meste lokalt og i nærmiljøene våre.
  • Det vurderes om planlagte møter med eksterne kan gjennomføres digitalt istedenfor fysiske møter.
  • Besøk skal alltid avtales på forhånd og planlegges med avdelingen. Før gjennomføring av besøk og permisjoner må nødvendige smitteforebyggende tiltak være godt planlagt.

Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss psykiatriske senter ligger i Indre Østfold kommune i Viken. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - TSB. Vi tilbyd også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

Her kan du laste ned Skjelfoss info folder