INFORMASJON OM COVID-19 PÅ SKJELFOSS

Det er 23.januar kommet nye strenge tiltak for vår region. Nå er vårt fokus å gi et godt og forsvarlig tilbud til pasienter og brukere innenfor de rammene som gjelder.

 

De fleste som jobber på Skjelfoss bor også i regionen og etterlever nå strenge tiltak når de ikke er på jobb. Vi gjør en rekke grep internt for å begrense smitterisikoen. Det frarådes nå besøk og reiser ut som ikke er helt nødvendig. Det vil derfor avlyses de fleste aktiviteter som ikke kan gjennomføres digitalt.

 

Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss psykiatriske senter ligger i Indre Østfold kommune i Viken. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - TSB. Vi tilbyd også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

Her kan du laste ned Skjelfoss info folder

Salg fra Kreativiteten

I mange år har vi arrangert julekafé en lørdag i starten av adventstiden med salg av varer, musikalske innslag og kafe. I 2020 var det dessverre ikke mulig.

 

Det har vært stor aktivitet på Kreativiteten det siste året, og mye er klart for salg. Kreativiteten er et fellesskap med stort mangfold, godt samhold og sosialt samvær hver tirsdag og torsdag. Veving, strikking, søm, lysstøping, produksjon av kort og tennbriketter er noen av mulighetene. Du kan kjøpe produkter fra Kreativiteten om du trykker her.