INNFORMASJON OM COVID-19 PÅ SKJELFOSS

Indre Østfold kommune har satt inn strenge tiltak for å bekjempe et stort smitteutbrudd i kommunen. Disse tiltakene kan du lese mere om på kommunens kjemmesider. Dette påvirker oss på Skjelfoss. Mange av tiltakene er vi allerede godt kjent med, men vi løfter tiltakene når det nå er økende smitte.

  • Alle må passe på god håndhygiene, og det vil være hyppig renhold av kontaktflater.
  • Vi holder nødvendig avstand, minst 1 meter til de en ikke bor sammen med.
  • Innbyggere i Indre Østfold kommune skal denne uka kun ha sosial omgang med de fra egen husstand. Vi fortsetter å tenke husstand slik vi har gjort frem til nå. Aktiviteter fra aktivitetsavdelingen vil ikke være på tvers av boligene.
  • Bilturer gjennomføres kun om de er helt nødvendige.
  • Det vurderes om planlagte møter med eksterne kan gjennomføres digitalt istedenfor fysiske møter.
  • Besøk avtales og planlegges med avdelingen.
  • Skjelfossløpet avlyses. Det er ikke tillatt med arrangementer ut mnd, og vi har derfor besluttet å ikke planlegge dette store arrangementet i starten av september. Eksterne deltagere har fått beskjed i dag.

Vi følger retningslinjene fra lokale og sentrale myndigheter tett og tilpasser tiltakene fortløpende. Her må alle bidra i denne omfattende dugnaden for å forhindre at smitten kommer ut av kontroll.

 

Nasjonal spørreundersøkelse

TIPS Sør-Øst har lansert en nasjonal spørreundersøkelse om hvordan pårørende til en med psykose/bipolar lidelse har blitt påvirket av korona utbruddet. Koronaepedemien har ført til store endringer for alle. Alle personer som er pårørende til en med psykose- eller bipolar lidelse kan delta. Hensikten er å lære mer om hvordan korona utbruddet har påvirket situasjonen til de som er pårørende.

Lenken til undersøkelsen finner dere her: https://nettskjema.no/a/tavare2020

 

Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss Psykiatriske Senter ligger i Hobøl kommune i Østfold. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss Psykiatriske Senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 


Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk. Vi gir også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

Her kan du laste ned Skjelfoss info folder