INNFORMASJON OM COVID-19 PÅ SKJELFOSS


Vi følger fortløpende rådene for å begrense smitterisiko på Skjelfoss Psykiatriske Senter.


  • Behandlingsgrupper, samtaler, turer og aktiviteter gjemmomføres i vårt fine nærmiljø. Du kan følge noen av aktivitetene på vår Facebook side og på Instagram. Vi ivaretar ekstra hygienttiltak. Grupper og måltider begrenses til å gjennomføres med pasienter fra samme bolig og med god avstand.
  • Møteaktivitet er i stor grad flyttet til digitale løsninger. Mange ansatte har deltatt på opplæring i Teams, og det er nå stor møteaktivitet på teams og skype.
  • For å begrense smittespredning blir nå søknad om permisjon og besøk avlått. Er det spesielle behov kan personalet kontaktes på tlf 69 92 41 50.
Det legges stor vekt på å ivareta hver enkelt på Skjelfoss. I en utfordrende tid med begrenset kontakt med omverdenen oppfordrer vi pårørende til å ha litt ekstra kontakt på telefon og på digitale plattformer. Ta kontakt med oss, så vil vi forsøke å bistå.

Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss Psykiatriske Senter ligger i Hobøl kommune i Østfold. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss Psykiatriske Senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 


Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern for grupper med og uten rop problematikk. Vi gir også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.