Sammen om helse - med hjertet

 

Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og er lokalisert i vakkert kulturlandskap i Hobøl, Indre Østfold kommune. Vi har avtale med Helse Sør-Øst om å levere 28 døgnplasser innenfor psykisk helsevern, samt 11 døgnplasser (1 brukerstyrt) innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Videre har vi en avdeling for bo og omsorg som leverer et tilbud til ulike kommuner for beboere som har behov for sammensatte døgnkontinuerlige tjenester.
 

Skjelfoss psykiatriske senter eies av Lukas Stiftelsen, som er en privat, ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner i Trøndelag og Østfold. Lukas Stiftelsen driver også utdanning innen videregående opplæring og fagskole. Vårt hovedkontor er i Trondheim.