Om oss

Lukas Stiftelsens formål og art

Skjelfoss psykiatriske senter er:

  • Eid av Lukas Stiftelsen som er en diakonal virksomhet.
  • Ligger i Indre Østfold kommune i Viken, ca. 15 km fra Moss sentrum.
  • En døgninstitusjon med 48 plasser innenfor spesialist- og kommunehelsetjeneste.
  • Godkjent for å kunne ta imot pasienter innlagt til tvungent psykisk helsevern.
  • Se vårt organisasjonskart her

Driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF for 26 plasser innen psykisk helsevern, og 10 plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling - TSB. Skjelfoss gir et individuelt tilpasset behandlingstilbud til mennesker med psykose- og ROP lidelser. 

Kommunehelsetjenesten 

Plasser for leveranse av heldøgns bo- og omsorgstjenester. Det inngås avtaler med kommuner om kjøp av disse plassene. 

Våre verdier: Respekt - Tillit - Mot