BESØK PÅ SKJELFOSS

Helsetjenester er fremdeles anbefalt å ha noen smitteverntiltak. Det er nå lite smitte på Skjelfoss, og det er få tiltak igjen. Besøk frarådes fremdeles om en har infeksjonssymptomer, og besøkende anbefales å bruke munnbind i situasjoner der en ikke kan holde meteren.

 

Har du spørsmål, så ta direkte kontakt med avdelingene på tlf 69 92 41 50 eller på firmapost@skjelfoss.no 

 

Sammen om helse, med hjertet

Skjelfoss psykiatriske senter ligger i Indre Østfold kommune i Viken. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Vi leverer tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - TSB. Vi tilbyd også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

Her kan du laste ned Skjelfoss info folder

Salg fra Kreativiteten

Det er stor aktivitet på Kreativiteten, og mye er klart for salg. Kreativiteten er et fellesskap med stort mangfold, godt samhold og sosialt samvær hver tirsdag og torsdag. Veving, strikking, søm, lysstøping, produksjon av kort og tennbriketter er noen av mulighetene. Du kan kjøpe produkter fra Kreativiteten om du trykker her..