LEDIGE STILLINGER

Direktør


Skjelfoss Psykiatriske Senter søker en modig og synlig direktør med gjennomføringskraft. Spennende lederstilling for deg som ser virksomhetens potensial og muligheter! Les mer og søk her.Sykepleier/vernepleier 100 % stilling, enhet TSB

Skjelfoss Psykiatriske Senter videreutvikler sitt tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og søker etter sykepleier/vernepleier, som vil være en del av vårt kompetente og engasjerte team. Behandlingen på TSB er individuelt tilpasset i et døgnkontinuerlig pasientfelleskap. Behandlingen er faseinndelt og består av elementer som miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog og lege, fysisk aktivitet, musikkterapi, psykoedukativt familiesamarbeid mm. Fellesskap og grupper er en stor del av vår behandlingshverdag. Endringsfokusert rådgivning/motiverende intervju, kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi er sentralt hos oss. Enheten ble etablert for ett år siden med tilbud til 10 pasienter, samt en brukerstyrt plass.

Kvalifikasjoner:
Sykepleier/vernepleier
Foretrekker videreutdanning/erfaring innen rus og avhengighet eller psykisk helsearbeid
Foretrekker søkere med utdanning/erfaring innen gruppeterapeutiske intervensjoner

Arbeidsoppgaver:
Miljøterapi, primærkontaktoppgaver med koordinerende ansvar for helhetlig behandlingstilbud og ansvar for at pasienters rettigheter blir ivaretatt. Jobbe sammen med pasientene om utfordringer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse.
Personlige egenskaper:
Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
God evne til å motivere og formidle håp
Evne til å jobbe i team
For å forbedre kjønnsbalansen oppfordres menn til å søke
Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med en høyt kvalifisert og engasjert personalgruppe. Gode muligheter til å sette eget preg på en avdeling i utvikling. Varierte arbeidsdager som kan inneholde alt fra samarbeidsmøter til fisketurer. Ansatte ved TSB består av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykolog, legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin, musikkterapeut og fysioterapeut. Senteret ligger plassert i et vakkert kulturlandskap. Relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min. Lademuligheter for el-bil.
Ansettelsesvilkår: Fast stilling, 100%. Inngår i turnus, arbeid hver 6.helg.
Lønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariff.
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Kirsti Skaar, tlf 915 40 290.
Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no eller annonse.finn@lukasstiftelsen.no
Søknaden merkes «Ledig stilling TSB». Søknadsfrist 24.02.20


Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider og miljøarbeidere til helgestillinger ved vår avdeling innen psykisk helsevern.

Du vil være en del av vårt kompetente og spennende fagmiljø.

Tjenestested: Enhet for Psykisk helsevern og Bo- og Omsorgstjenester

Arbeidsoppgaver: Miljøterapi, legemiddelhåndtering,

Krav til søker: Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern/rusbehandling. Personlig egnethet

Utdanningsnivå: Bachelor, Helsefagarbeider, Studenter innen helse- og sosialfag

Personlige egenskaper:

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
  • Evne til å jobbe i team
  • Evne til å motivere andre
  • Lojal ovenfor virksomhetens verdier
Du vil være en del av vårt kompetente og spennende fagmiljø.Vi tilbyr: Helgestilling hver 3. eller 4. helg og tilkallingsvikarAnsettelsesvilkår: Fast ansettelse/ engasjementLønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariffLedig/tiltredelse fra: Etter avtaleSpørsmål om stillingen kan rettes til Cecilie Fjellberg/ Tove Halset,Tlf: 69 92 41 50Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no.

Søknaden merkes helgestilling