Ledige stillinger

Det er flere spennende stillinger ledig ved Skjelfoss Psykiatriske Senter.


Miljøterapeut 100 % stilling, enhet TSB

Skjelfoss Psykiatriske Senter videreutvikler sitt tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og søker etter miljøterapeut, som vil være en del av vårt kompetente og engasjerte team. Behandlingen på TSB er individuelt tilpasset i et døgnkontinuerlig pasientfelleskap. Behandlingen er faseinndelt og består av elementer som miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog og lege, fysisk aktivitet, musikkterapi, psykoedukativt familiesamarbeid mm. Fellesskap og grupper er en stor del av vår behandlingshverdag. Endringsfokusert rådgivning/motiverende intervju, kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi er sentralt hos oss. Enheten ble etablert for ett år siden med tilbud til 10 pasienter, samt en brukerstyrt plass.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende relevant høyere utdanning
 • Foretrekker videreutdanning/erfaring innen rus og avhengighet
 • Foretrekker søkere med utdanning/erfaring innen gruppeterapeutiske intervensjoner


Arbeidsoppgaver:

Miljøterapi, primærkontaktoppgaver med koordinerende ansvar for helhetlig behandlingstilbud og ansvar for at pasienters rettigheter blir ivaretatt. Jobbe sammen med pasientene om utfordringer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse.

Personlige egenskaper:

 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • God evne til å motivere og formidle håp
 • Evne til å jobbe i team
 • For å forbedre kjønnsbalansen oppfordres menn til å søke
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med en høyt kvalifisert og engasjert personalgruppe. Gode muligheter til å sette eget preg på en avdeling i utvikling. Varierte arbeidsdager som kan inneholde alt fra samarbeidsmøter til fisketurer. Ansatte ved TSB består av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykolog, legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin, musikkterapeut og fysioterapeut. Senteret ligger plassert i et vakkert kulturlandskap. Relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min. Lademuligheter for el-bil.Ansettelsesvilkår: Fast stilling, 100%. Inngår i turnus, arbeid hver 6.helg.Lønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariff.Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Kirsti Skaar, tlf 915 40 290.Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no eller annonse.finn@lukasstiftelsen.noSøknaden merkes «Ledig stilling TSB».

-----

Vi søker etter Nattevakt

Skjelfoss psykiatriske senter søker Sykepleier / Vernepleier i stilling som nattevakt m/ ansvarsfunksjon.Nattevakt jobber i et tverrfaglig team, og vil være en del av vårt kompetente og spennende fagmiljø.

Stillingsbetegnelse: 

Nattevakt i 82% stillingTjenestested: Skjelfoss Psykiatriske SenterArbeidsoppgaver: Sykepleier/ vernepleier som ansvarlig på nattKvalifikasjoner: Ønskelig med videreutdanning/ erfaring innen psykisk helse og rus.Utdanningsnivå: Bachelor innen sykepleie eller vernepleie

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerSelvstendig og beslutningsdyktig
 • Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til å motivere andre
 • Lojal ovenfor virksomhetens verdier

Vi tilbyr: 82% stilling på natt


Ansettelsesvilkår: 

Fast

Lønnsvilkår: Lønn etter tariff i Virke

Tiltredelse: 01.01.2020

Søknadsfrist: 17.11.2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til:Tove Halset, 69924150/97069203

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk tilfirmapost@skjelfoss.no

Søknaden merkes: NattevaktHelgestillinger

----

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider og miljøarbeidere til helgestillinger ved vår avdeling innen psykisk helsevern.

Du vil være en del av vårt kompetente og spennende fagmiljø.

Tjenestested: Enhet for Psykisk helsevern og Bo- og Omsorgstjenester

Arbeidsoppgaver: Miljøterapi, legemiddelhåndtering,

Krav til søker: Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern/rusbehandling. Personlig egnethet

Utdanningsnivå: Bachelor, Helsefagarbeider, Studenter innen helse- og sosialfag

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til å motivere andre
 • Lojal ovenfor virksomhetens verdier
Du vil være en del av vårt kompetente og spennende fagmiljø.Vi tilbyr: Helgestilling hver 3. eller 4. helg og tilkallingsvikarAnsettelsesvilkår: Fast ansettelse/ engasjementLønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariffLedig/tiltredelse fra: Etter avtaleSpørsmål om stillingen kan rettes til Cecilie Fjellberg/ Tove Halset,Tlf: 69 92 41 50Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no.

Søknaden merkes helgestilling