LEDIGE STILLINGER

 

Vi søker etter sosionom

Skjelfoss psykiatriske senter søker etter en sosionom som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser, og som vil bidra til å gjøre andre gode. Du vil være en del av vårt kompetente, tverrfaglige og spennende fagmiljø. Behandlingen tilpasses individuelt og består blant annet av miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog/ lege, fysisk aktivitet, musikkterapi, psykoedukativt familiesamarbeid. Vi har musikkrom, treningsrom, natursti, lavvo, fotballbane, volleyballbane m.m.

 

Stillingsbetegnelse/-tittel: Sosionom

Krav til søker:

·       Bachelor i sosialt arbeid.

·       Erfaring fra 1. linjetjenesten, fortrinnsvis NAV

·       Det er ønskelig med erfaring fra psykiatri/rus

·       Beherske norsk muntlig og inneha god skriftlig fremstillingsevne

·       Politiattest må fremlegges før tiltredelse  

Arbeidsoppgaver:

·       Kartlegging og rådgivning/veiledning mtp. rettigheter og plikter, arbeidsliv, økonomi og psykososiale forhold

·       Kontaktpersonoppgaver knyttet til pasientens behandlingsforløp

·       Samtaler relatert til pasientens rehabilitering og tiltak etter utskrivning

·       Tverrfaglig samarbeid med øvrige fagpersoner for å nå pasientens målsetning

·       Samhandling med aktuelle eksterne aktører

·       Oppgaver tilknyttet stillingen kan endres ved behov i organisasjonen

Personlige egenskaper:

·       Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

·       Trives med mye pasientkontakt og selvstendige oppgaver

·       Høy arbeidskapasitet

·       Trives i tett samarbeid med kollegaer i tverrfaglig miljø

·       Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert

·       Fleksibel og løsningsorientert 

·       Evne til å motivere andre

·       Personlig egnethet vil bli vektlagt

·       Lojal ovenfor våre verdier

 

Vi tilbyr: 50 % dagstilling.

Mulighet for utvidelse av stilling med jobb hver 3.helg (dag/kveld).

Vi har et godt arbeidsmiljø, mye humor og spennende arbeidshverdag. Senteret ligger plassert i et vakkert kulturlandskap. Relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min. Lademuligheter for el-bil.

Ansettelsesvilkår: Fast stilling

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariff

Tiltredelse: 01.02.21

Søknadsfrist: 10.01.21

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Cecilie Fjellberg, tlf.69 92 41 50

 

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til cfj@skjelfoss.no Søknad merkes med «ledig stilling

 

 

 

 

 

 

 

Sykepleier/vernepleier 100% stilling, ulike deltid- og helgestillinger fast,  enhet TSB

 

Skjelfoss psykiatriske senter, enhet TSB, søker dyktige sykepleiere/vernepleiere i ulike stillingsstørrelser da vi gjør endringer i turnus. Behandlingstilbudet på TSB er individuelt tilpasset i et døgnkontinuerlig pasientfelleskap. Behandlingen er faseinndelt og består av elementer som miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog og lege, fysisk aktivitet, musikkterapi, psykoedukativt familiesamarbeid mm. Fellesskap og grupper er en stor del av vår behandlingshverdag. Endringsfokusert rådgivning/motiverende intervju, kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi er sentralt hos oss.  Enheten ble etablert september 2018 med tilbud til 10 pasienter, samt en brukerstyrt plass.    

 

Kvalifikasjoner:

Sykepleier/vernepleier
Foretrekker videreutdanning/erfaring innen rus og avhengighet eller psykisk helsearbeid
 

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapi, primærkontaktoppgaver med koordinerende ansvar for helhetlig behandlingstilbud og ansvar for at pasienters rettigheter blir ivaretatt. Jobbe sammen med pasientene om utfordringer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Deltakelse i tverrfaglig team.

 

Personlige egenskaper:

Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
God evne til å motivere og formidle håp
Gjøre gode prioriteringer i en travel hverdag
Være robust og stå stødig sammen med gode kollegaer
For å forbedre kjønnsbalansen oppfordres menn til å søke
 

Vi tilbyr:

Et svært godt arbeidsmiljø med en høyt kvalifisert og engasjert personalgruppe. Gode muligheter til å sette eget preg på en avdeling i utvikling. Varierte arbeidsdager som kan inneholde alt fra samarbeidsmøter til fisketurer.  Ansatte ved TSB består av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, psykolog, legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin, musikkterapeut og fysioterapeut. Senteret ligger plassert i et vakkert kulturlandskap. Relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min. Lademuligheter for el-bil.

 

Ansettelsesvilkår: Fast stilling 100% og deltid, arbeid hver 4.helg.

 

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariff.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Kirsti Skaar, tlf 915 40 290.

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no

Søknaden merkes «Ledig stilling TSB».

LEDIG STILLING

 

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til fast stilling og vikariat

 

Skjelfoss psykiatriske senter søker etter en sykepleier eller vernepleier som har et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser, og som vil bidra til å gjøre andre gode. Du vil være en del av vårt kompetente, tverrfaglige og spennende fagmiljø. Behandlingen tilpasses individuelt og består blant annet av miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog/ lege, fysisk aktivitet, musikkterapi, psykoedukativt familiesamarbeid. Vi har musikkrom, treningsrom, natursti, lavvo, fotballbane, volleyballbane m.m.

 

Stillingsbetegnelse: Sykepleier/vernepleier
Tjenestested: Skjelfoss psykiatriske senter, avdeling Psykisk helsevern 1
Arbeidsoppgaver:

·         Miljøterapeutisk arbeid

·         Primærkontaktansvar for to - tre pasienter

·         Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av behandlingsplaner

·         Ansvar for et godt samarbeid med pårørende

·         Sørge for god samhandling internt og eksternt

·         Legemiddelhåndtering

 

Krav til søker: Bachelor innen sykepleie/vernepleie, og det er ønskelig med erfaring fra psykiatri/rus. Politiattest må fremlegges før tiltredelse 

 

Personlige egenskaper:

·         Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

·         Faglig engasjert, initiativrik, nøyaktig og strukturert 

·         Fleksibel og løsningsorientert

·         Evne til å jobbe i team, lojal til beslutninger som tas 

·         Evne til å motivere andre

·         Lojal ovenfor våre verdier  

 

Vi tilbyr: Fast stilling på 60% og svangerskapsvikariat på 98 %. Begge stillingene har arbeid hver 4.helg og 2-delt turnus.

Vi har et godt arbeidsmiljø, mye humor og variert arbeidshverdag. Senteret ligger plassert i et vakkert kulturlandskap. Relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min. Lademuligheter for el-bil.

Ansettelsesvilkår: Fast stilling ledig fra d.d.

Vikariat fra d.d. – 21.november 2021

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale/tariff

Søknadsfrist: 03.01.2021. Søknader behandles fortløpende

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Cecilie Fjellberg, 69 92 41 50/ 92 65 66 49 

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no Søknaden merkes «ledig stilling PH1»