Aktivitetsavdelingen

Aktivitetsavdeling legger til rette for aktiviteter for pasientene hele uken. Det kan f.eks. være turer og utflukter i nærområdet, vedhogging og håndarbeid for å nevne noe. Aktivitetsavdelingen tilpasser tilbudet etter innspill og ønsker fra pasientene, noe som i høst førte til at pasientene fikk tilbud om å delta på et klatrekurs. Turer og utflukter er tilpasset årstidene for å skape variasjon i tilbudet. Nå er det tilrettelagt for aking, og alle kan låne akematter og varmedresser. 

I aktivitetsavdelingen er det også fysioterapeut og musikkterapeuter som jobber terapeutisk med både individuelle timer og gruppetimer innenfor sine fagfelt. Fra Skjelfoss sin opptreden på Rockovery Fredrikstad 2018.

Musikktilbud 

Musikkterapi er anbefalt i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av blant annet psykose og ruslidelse. På Skjelfoss har vi et godt utstyrt musikkrom som mange av våre pasienter benytter seg av. Her får de tilbud om individuelle musikkterapi-timer, samspillsgrupper, lyttegrupper og lydredigering/lydmiksing. Vi har et stort fokus på samspill, improvisering og komponering, noe som har resultert i en egen Skjelfoss-cd med egenkomponert musikk av og med pasientene. Vi legger til rette for at pasientene kan spille og holde konserter på ulike arrangementer som vår egen julekafe, sommerfest og Rockovery Fredrikstad

Vi har et ressursorientert fokus som kan fremme motivasjon, fellesskap og tilhørighet gjennom samspill og kommunikasjon i musikken. Ved å legge til rette for gode mestringsopplevelser kan pasienten styrke sin egen identitet og selvfølelse. Sitat fra en pasient: «Det er kult å spille sammen med andre pasienter, og å ha et fristed med fokus på noe jeg er god på!»