Stig Olsen
Direktør

Cecilie Fjellberg

Enhetsleder psykisk helse 1

 

Hildegunn Molvær
Enhetsleder psykisk helse 2

Kirsti Skaar

Enhetleder TSB

Tove Marie Opsahl Halset

Enhetsleder bo og omsorg