Stig Olsen
Konstituert direktør

Cecilie Fjellberg

Enhetsleder psykisk helse 1


Hildegunn Molvær
Enhetsleder psykisk helse 2

Kirsti Skaar

Enhetleder TSB

Tove Marie Opsahl Halset

Enhetsleder bo og omsorg


Stig Olsen
Enhetsleder driftsstøtte, utvikling og kvalitet