Stig Olsen
direktør

Cecilie Fjellberg

enhetsleder psykisk helse 1

 

Hildegunn Molvær
enhetsleder psykisk helse 2

Kirsti Skaar

enhetleder TSB

Tove Marie Opsahl Halset

enhetsleder bo og omsorg