Våre ansatte

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB

Kirsti Skaar

Enhetsleder, spesialsykepleier innen rus og avhengighet, avslutter master i samordning av helse- og velferdstjenester

Rehan-Bin Nawaz

Legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin og spesialist i psykiatri

Gaute Lindhom

Legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin og spesialist i allmennmedisin

Christine Leithe

Psykolog

Mildrid Falkenhaug

Forløps- og inntakskoordinator, sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusproblemer, psykoedukativt familiesamarbeid

Morten T Bakke

Fysioterapeut, master i psykososialt arbeid

Beate Sollie Horn

Musikkterapeut, bachelorgrad førskolelærer, spesialpedagogikk, pedagogisk veiledning, studium i musikk og helse, mastergrad musikkterapi

Nina Aas

Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Charlotte Skovdahl

Miljøterapeut med bachelorgrad i paramedisin og faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Juliane Antonsen

Sosionom

Anne-Marie R Heiskel

Vernepleier

Siri Stenberg

Sosionom med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser, arbeidsrett, kognitiv terapi for depresjon og angstlidelser

Heidi A Oldebråten

Sykepleier, videreutdanning
i MI og gruppe-coaching

Joachim K Norvik

Miljøterapeut, filosofi grunnfag, psykologi grunnfag og mellomfag

Anette Kopperud

Miljøterapeut

Cecilie Gulbrandsen

Miljøterapeut