Adkomst

Kjørebeskrivelse

Skjelfoss ligger i Indre Østfold kommune i Østfold. Avstanden til Oslo er ca 5 mil og avstandentil Moss og Askim er ca 2 mil.

Veibeskrivelse fra nord(Oslo)

Kommer en med bil fra Oslo, tar en E18 og kjører til Elvestad, der tar en RV120 mot Moss og kjører ca 11 km på denne veien. Institusjonen ligger 200m fra veien på høyre side.

Veibeskrivelse fra Syd (Sarpsborg)

Kommer du E6 sydfra, ta av ved Mosseportenog kjør RV 120 mot Elvestad. Kjør ca 18 km på denne veien. Institusjonen ligger ca 200 mfra veien på venstre side.

Alterativt fra Oslo:

Kjør E6 og ta av ved Sonsveien, RV151 tilRingvoll. Ved Ringvoll ta til høyre på RV120.Kjør ca 500m og sving til høyre ved skilt Skjelfoss Psyk. senter.

Det er buss forbindelse fra Moss og Askim. Bussen stopper på riksveien, 200mfra institusjonen.

Ønsker en å bruke tog kan en ta Østfoldbanen og gå av på Sonsveien stasjon, og avtale henting derfra.

Skjelfoss psykiatriske senter har lademulighet for elbiler.