Bo- og omsorgstjenester til personer med sammensatte psykiske lidelser

Skjelfoss psykiatriske senter tilbyr bo- og omsorgsplasser til pasienter som er i behov av sammensatte omsorgstjenester med døgnkontinuerlig tilpasset oppfølging av ulik varighet.

 • Langtidsplasser
 • Påvente av permanent bolig i kommune eller behandlingsopphold i spesialisthelsetjenesten
 • Etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten hvor det arbeides målrette mot tilbakeføring til egen bolig i kommunen

Tilbud og oppfølging tilpasses den enkeltes behov og mål i tett samarbeid med oppdragsgiver. Vi har bred kompetanse og mange års erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte utfordringer innen psykisk helse og rus. 

 

Vi kan tilby:

 • Målrettet og individuelt tilpasset oppfølging med fokus på mestring
 • Miljøterapeutisk tilnærming
 • ADL-trening
 • Variert aktivitetstilbud bestående av bl.a. kreativt verksted, fysisk trening, musikkterapi, ulike turer og utflukter 
 • Tverrfaglig kompetanse og tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved institusjonen
 • Tett samarbeid med oppdragsgiver
 • Samarbeid med pårørende
 • Oppfølging/samarbeid med DPS, fastlege og andre aktuelle instanser

Tilbudet omfatter 11 leiligheter i nær tilknytning til personalbase og fellesareal med mulighet for sosialt samvær og felles måltider. 

 

Vi tilbyr bo- og omsorgstilbud til personer underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. DPS vil være vedtaksansvarlig og vi vil sikre daglig oppfølging og samarbeid med DPS. 

 

Søknad om bo- og omsorgsplass

 

Søknad om plass behandles fortløpende. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt enhetsleder Elisabeth Løken  på tlf 69 92 41 50 eller e-post elo@skjelfoss.no