Psykisk helsevern

Vi har avtale med Helse Sør-Øst om å tilby behandling innenfor psykisk helsevern og har behandlingsplass til 10 pasienter med alvorlige psykiske lidelser og 16 pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk (ROP).

Skjelfoss psykiatriske senter er godkjent for tvungent psykisk helsevern. Behandlingtiden er 6 mnd til 2 år. 

Behandlingen blir individuelt tilpasset, og kan bestå av

 • Miljøterapi
 • Gruppeterapi
 • Individuell terapi med psykolog
 • Medikamentell behandling
 • Musikkterapi
 • Fysioterapi
 • Kulturelle og sosiale aktiviteter
 • Ukentlig friluftstur
 • Trening
 • Kreativt verksted
 • Undervisning
 • Arbeidstrening
 • Familiesamarbeid og enkeltfamiliegrupper
 • Vi har bred tverrfaglig kompetanse og mange års erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte utfordringer innen psykisk helse og rus.

Søknad om behandling innen psykisk helsevern

 

Pasienten må være rettighetsvurdert til behandling innen psykisk helsevern. Henvisning skal følge mal for henvisning fra Nasjonal veileder for henvisninger i spesialisthelsetjenesten. Ønsket mål for behandlingen og pasientens egen motivasjon skal også fremkomme. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt inntaks- og forløpskoordinator Anette Ellingsberg på tlf 69 92 41 50 eller e-post inntak@skjelfoss.no