Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Enhet TSB på Skjelfoss psykiatriske senter har avtale med Helse Sør-Øst om å tilby døgnbehandling til 10 pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg har vi en brukerstyrt plass som ved behov kan benyttes av pasienter som har fullført et behandlingsforløp hos oss. 

Felles for pasientene på TSB er at alle har en ruslidelse i tillegg til psykiske utfordringer. Dette kan være PTSD, angstlidelser, stemingslidelser, personlighetsforstyrrelser ol. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og andre psykoselidelser, er ikke i målgruppen. 

Vi benytter oss av metoder som har vist seg å være virksomme i tråd med gjeldende faglige nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning. Vi er bevisst på at gode behandlingsresultater, uavhengig av behandlingsmetode, bygger på gode relasjoner og grunnleggende behandlingsallianse. Flere av våre tilbud er gruppebasert, men alle har individuelt tilpasset behandling. Behandligen kan bestå av:

 • Miljøterapi
 • Gruppeterapi
 • Individuell terapi med psykolog og legespesialist
 • Medikamentell behandling
 • Musikkterapi
 • Fysioterapi
 • Kulturelle og sosiale aktiviteter
 • Ukentlig friluftstur
 • Fysisk trening
 • Undervisning
 • Familiesamarbeid og undervisning

Søknad om behandling innen TSB

 

Pasienten må være rettighetsvurdert til behandling innen TSB. Henvisning skal følge mal for henvisning fra Nasjonal veileder for henvisninger i spesialisthelsetjenesten. Ønsket mål for behandlingen og pasientens egen motivasjon skal også fremkomme. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt inntaks- og forløpskoordinator Mildrid Falkenhaug på tlf 69 92 41 50 eller e-post inntak@skjelfoss.no 

 

Les også mer om oss i utlyst legestillig